Cerddoriaeth - rhad ac am ddim Gemau ar-lein

Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Dylai rhai sy'n hoff Music geisio chwarae cerddoriaeth. Gemau cerddorol o'r fath ar-lein yn cynnig nid yn unig yn adloniant, ond hefyd yn gyfle i ddatblygu talent gerddorol.

Cerddoriaeth yn denu llawer. Ac ni waeth pa fath o gerddoriaeth. Y prif beth yw bod yn difyrru yr enaid, yn y calonnau ac yn achosi i'r ymennydd i fod yn hapus ac yn mwynhau y cytgord o seiniau. Ni waeth beth yr amheuwyr, a'r peth mwyaf pwysig mewn cerddoriaeth - sut y bydd yn mynd i berson penodol. P'un a yw'n gyfuniad syml o sioc a llais gwan neu fand sydd â màs o offerynnau a synau ethnig - ddim yn bwysig. Os ydych yn ei hoffi, yna mae'n eich cerddoriaeth. Nid yn unig yn drysu dibyniaeth a chydymdeimlad. Y ffaith yw, os unrhyw gân i wrando eithaf ugain gwaith yn olynol, mae'n dod yn ychydig fel chi. Dyma'r ymennydd hidlo allan y sain annymunol ac yn gwneud iawn am y ffaith eich bod yn blino. Mewn gwirionedd, mae eich perthynas â'r cyfansoddiad wedi newid. Er bod llawer o ddramâu ym mywydau rhai sy'n hoff gerddoriaeth i gael profiad. Ac nid dim ond rhai sy'n hoff uchel-ael o opera a cherddoriaeth glasurol. Os bydd dyn yn hir i glywed set wahanol o ganeuon, bydd yn raddol yn fwy ac yn fwy anodd i hoffi cerddoriaeth. Ar ôl Shatunova Meladze i beidio â gwrando, Beethoven. Mai Tendr ar y clasuron byddwch yn dod o hyd i ffordd bell ar draws y cyfnod a cherddoriaeth roc lleisiol. Ie, mae hynny'n graig. Nawr mae'n ymddangos i chi bod y gerddoriaeth roc cyfan - yn ysgwyd. Yn wir, mae'n gerddoriaeth gymhleth iawn a chytûn sy'n cynnwys mwy o syniadau na'r rhan fwyaf llond mewn cerddoriaeth pop. Nid ar gyfer unrhyw beth fod y graig yn dod o gerddoriaeth Wagner. Heb fynd i mewn i nodweddion dylunio sain, cyflwyno i chi categori arbennig o gemau - yn chwarae cerddoriaeth. Byddant yn eich helpu i ddysgu technegau cerddorol newydd, gwella gwrandawiad, bydd rhai yn eich helpu i ddeall y pethau sylfaenol o nodiant cerddorol. Mae'r gemau hyn - y cam cyntaf i wireddu heterogenedd o arddulliau cerddorol. Hynny yw, os yw'r gerddoriaeth pop yn bresennol naill ai haen sengl - llais + rhythm (drymiau a bysellfwrdd), neu ddau - canwr cefndir gyda llais da, y graig un yn fwy. Gan ddibynnu ar y genre o haenau sain fod yn helaeth. Er enghraifft, y graig arferol yn cynnwys o leiaf tair haen - y rhythm (bas a drymiau), lleisiol a melodig (gitâr trydan ac acwstig). Gall ffurfiau mwy cymhleth o gerddoriaeth trwm fel symffonig metel ac ardaloedd ethnig gennych bump neu fwy o haenau confensiynol. Mae ennill profiad, y gwrandäwr yn dechrau sylwi ar y haenau. Gall gemau cerddoriaeth ar-lein fod yn ffordd wych i ddatblygu'r gallu i wrando ar gerddoriaeth. Byddant yn ychwanegiad gwych at y gerddoriaeth rydych yn gwrando ar. Peidiwch â chael eich drysu gan labelu rhai o'r gemau 'gemau cerddorol ar gyfer merched "maent yn wahanol gan eraill addurno yn unig.

Gemau Ar-lein:

Gemau Ar-lein:


Chwarae'r un