Parcio - Am ddim Gemau Ar-lein

Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Y gallu i barcio os fynd o gwmpas ceir eraill a phobl yn cerdded? Gemau Parcio ar-lein yn peri tasg chwaraewr diddorol a heriol.

Gemau cyfrifiadurol yn cael effaith rhyfedd. Chwarae nhw, mae pobl yn hapus i wneud pethau hynny mewn bywyd go iawn, gan eu cyflwyno gyda dim ond emosiynau negyddol. Er enghraifft, trigolion y ddinas cyffredin yn treulio oriau yn y fferm efelychydd bywyd. Ar yr un pryd, heb unrhyw gartref, hyd yn oed blodau, oherwydd nad ydynt yn hoffi i ryngweithio â'r tir, planhigion a hadau. Neu gwasanaethu fel swyddogion mewn siop goffi neu archfarchnad. Er na fyddai neb ohonynt eisiau gweithio ar gyfer y math hwn o waith go iawn.Enghraifft arall - y gêm neilltuo ar gyfer parcio. Pwy o'r modurwyr yn y metropolis, lle mae nifer o beiriannau ond ychydig yn llai na nifer o bobl yn hoffi i edrych am le i barcio, prin daflu allan y car yn y gofod cul rhwng y ddau arall, ac yn talu dirwyon am barcio yn y lle anghywir. Siŵr nad oes neb. Ond y gêm, y plot ohonynt yn gallu rhoi holl gamau hyn, yn boblogaidd ymysg defnyddwyr y Rhyngrwyd. Mae'r gemau hyn yn eu hardal yn agos at y gemau o tacsi. Gan fod hefyd yn gorfod dangos sgiliau llywio mewn traffig trwm. Y prif dasg o chwarae - car wedi parcio. A pha reolau a chyda pha amodau, mae'n dibynnu ar y dychymyg datblygwyr gêm. Mae yn dasg y mae'r pwyslais ar gydymffurfio perffaith. Mae'n rhaid i chi aros yn gyfan gwbl ar y maes parcio swyddogol ac mewn unrhyw achos beidio â brifo rhywun arall car. Nid yw hyn mor hawdd ag y mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf. , A cymharol dda sgiliau echddygol manwl a datblygiad meddwl gofodol. Gallai camgyfrifo hawdd arwain at golli. Mewn gemau eraill mae'r pwyslais ar y ffaith fod angen i'r car i barcio ar unrhyw gost. Hyd yn oed gwthio'n a geir eraill niweidiol. Gemau eraill yn cael eu hadeiladu ar y teithiau diddiwedd i'r ddinas i chwilio am le parcio am ddim. Pa dal i fod angen amser i gyflym gymryd. Mae'r eisoes yn bodoli mewn nifer fawr o gemau ar-lein fel llain parcio yn ei gwneud yn hyd yn oed yn fwy amrywiol. Mae hyn yn defnyddio llawer o fodelau o geir - o cabriolet ddrud gyda top agored, sy'n bwysig iawn peidio â chrafu, i lwytho tryciau neu SUV enfawr, y gall ei hun crafu unrhyw un. Felly y gemau ni all unrhyw un ddweud ddiflas ac undonog. Gall hyn wneud unrhyw un sy'n gyfarwydd â hwy yn yr adran hon o'n gwefan. Ond efallai y bydd y wybodaeth hon yn cael ei oedi. Ar ôl yr holl gemau yma yn rhad ac am ddim. Felly, gallant yn rhwydd heibio un gêm ar ôl y llall.

Gemau Ar-lein:

Gemau Ar-lein:


Chwarae'r un