Gêm yn ddifyr. Gemau adloniant i blant

Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Chwarae gêm ddifyr. Gemau hwyl am ddim

Mae'r amseroedd yn golygu y bydd yn absenoldeb cyfrifiadur adloniant modern fod yn olygfa braidd yn anniddorol a diflas.Wedi'r cyfan, maen nhw wedi symud bron yn gyfan gwbl ar-lein.Does ryfedd fod y rhwydwaith byd-eang yn tyfu ton o hiraeth am y cyfnod cyn-gyfrifiadur.Yn enwedig ar y plentyndod.Rheswm i gymryd yn ganiataol bod y cymdeithasoli gweithredol ac weithiau treisgar a llawer o weithgareddau peryglus a hurt fel neidio o do ysgubor gyda ymbarél yn hytrach na parasiwt neu daflu o falconi pecynnau o ddŵr, ar adegau mwy diddorol a defnyddiol nag y cyfoeth o hamdden a bwyd deallusol, ein bod yn awr yn darparu cyfrifiadur a'r Rhyngrwyd.Hyd yn oed os yw'r gêm yn hwyl ac yn syml iawn, mewn gwirionedd, maent yn rhoi i'r plentyn yn llawer mwy nag y difeddwl yn rhedeg o gwmpas yn yr iard, wedi'i hamgylchynu gan wahanol ac nid y ffaith ei fod wedi cael effaith dda ar eu cyfoedion.Ac unrhyw cylch o ddiddordeb yn llawer mwy ffordd ddefnyddiol a gwâr cymdeithasoli na'r iard cwmni brith.Ni fyddai rhai sy'n credu fel arall yn ôl pob tebyg am dreulio amser yn cynllunio sut y plant hamdden amrywiol a diddorol a rheoleiddio ei berthynas gyda'r cyfrifiadur a'r Rhyngrwyd.Yn y cyfamser, gall adloniant ar-lein fod yn fawr iawn i roi i blant ac oedolion.Oni bai, wrth gwrs, fynd atynt yn briodol, a pheidio â gadael y broses yn cymryd ei gwrs.Mae'r dull yw dilyn y theori Bwdhaidd bod pawb sy'n fyddwn yn cyfarfod yn y cwrs bywyd, roedd i ddysgu i ni gwers.Yn yr un modd, bydd unrhyw wybodaeth sy'n cyfateb i'r oedran gall, fod yn garreg gamu ar y llwybr o hunan-welliant, a smygu ac amser llofrudd.A dim gemau gwahanol a hwyl ar-lein.Cyfatebol yn briodol gallant ddatblygu rhesymeg, sylw, sgiliau, yn rhoi llawer o wybodaeth amrywiol a hyd yn oed yn ffurfio cylch, fel sy'n digwydd yn aml ar raddfa fawr gemau ar-lein.Ar ben hynny, nid yw'r cylch yn cael ei greu ar hap, ond bydd yn cael ei godi gan arferion gyd-ddigwyddiad, nodau a diddordebau.Ac ansawdd y gemau sgiliau caffael neu resymeg, yn llawer mwy gwerthfawr na'r rhai a gaiff plentyn wrth daflu firecrackers neu lusgo y gynffon o gathod stryd.Felly dwp i ystyried gemau ar-lein difyr gwael ar gyfer plentyn sydd o dan reolaeth rhieni smart.Felly, mae croeso i chwarae gemau difyr yn yr un adran ar ein gwefan.Ar ben hynny, maent ar gael i bawb heb blinedig gofrestru a thalu.Ie, chi wedi clywed yn iawn.Mae ein holl gemau yn hollol rhad ac am ddim!Bydd dynnu sylw oddi ar y undonedd bywyd bob dydd yn helpu gemau difyr eich bod yn dod o hyd ar ein safle.Dim ond mae gennym y gemau adloniant gorau ar-lein ar gyfer bechgyn, gemau ar gyfer merched.

Gemau Ar-lein:

Gemau Ar-lein:


Chwarae'r un