Gofalu am fabanod - Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

I ofalu am fabanod chwarae bleser dod i garu diapers newid, paratoi poteli. Gofal gêm i blant yn cael eu cynllunio ar gyfer merched sydd wrth eu bodd i chwarae doliau.

Nid yw magu plentyn yn dechrau yn union o amser cyn ei eni, ond hefyd i'w beichiogi. I ddechrau paratoi ar gyfer addysg i fod yn rhieni. Dim ond drwy ddeall pa mor gyfrifol camau maent yn dechrau, y partneriaid ifanc i ddeall bywyd yn dod o anawsterau a thrafferthion o ran y digwyddiadau heb blant dyn. O leiaf tair blynedd o nosweithiau di-gwsg, crio ac yn sgrechian plant, dim amser i mi fy hun - dim ond rhan fach o realiti rhieni'r baban. Mae'n annhebygol bod ar ôl y penderfyniad i gael bywyd plentyn gefn cwpl ifanc ar y trywydd iawn. Dyna pam y mae'n well bod yn barod ar gyfer costau o'r fath na bywyd diweddarach difaru ac yn rhoi'r bai ar y plentyn. Ar ben hynny, yn y byd modern yn gofyn am lawer o wybodaeth i addysgu a gofalu am y babi, neu wall-fwg, sy'n dylanwadu ar y tynged y plentyn, ni all ei wneud. Gallwch, wrth gwrs, yn mynd ar gyrsiau y rhieni, llogi arbenigwyr, yn ceisio gwneud cymaint â phosibl i baratoi ar gyfer y digwyddiad anodd a phwysig. Ond nid yn unig yn cael digon o arian ar gyfer yr holl fesurau o'r fath yn gostus. Ar ôl beichiogrwydd a genedigaeth hefyd yn cymryd i ffwrdd llawer o amser ac arian. Felly, un o'r cynorthwywyr gorau o'r rhieni yn ein amser yn y Rhyngrwyd. Ond peidiwch â ymddiried yn y cyngor defnyddwyr eraill. Mae'n well i ddod o hyd i set gosod yn gywir o erthyglau ac yn eu defnyddio. Yn syml, ymdrin â'r mater yn ofalus ac yn gwahanu dadleuon amaturaidd gan swyddi addysgu proffesiynol sydd mewn gwirionedd yn helpu.Gall hefyd yn hynod o ddefnyddiol fod gofal gêm ar gyfer babanod. Bydd y rhain yn fflachia cathrena syml sy'n edrych yn helpu menywod a dynion sy'n cael eu cynllunio i fod yn rhieni i ddeall yn llawn yr heriau sydd i ddod. Chwarae gemau hyn, gallwch ddeall pa mor anodd yw hi i ofalu am y babi. Pasio o leiaf un diwrnod gêm yn para dim mwy na 5 munud, mae'n debyg y byddwch yn cael blino o llygoden chleciau. Ac mae hyn er gwaethaf y ffaith bod pob gweithred yn ei gwneud yn ofynnol dim ond un neu ddau glic. Gyda phob diwrnod fynd heibio, bydd y drafferth yn cael eu hychwanegu, ac mae'r amser yn mynd yn llai. Bydd gofynion newydd y baban, yn ogystal â chyfrifoldebau newydd. Bydd yr holl hyn yn gwneud y gêm gofal plant i wneud yr hyn rydych yn y pen draw cryfhau y dewis cywir. Neu i'r gwrthwyneb esbonio'r rhesymau pam yr ydych yn dal yn rhy gynnar i ddod yn rhieni. Ar y dudalen hon fe welwch y rhain yn y gemau i blant merched, gall y ddau ohonoch lawrlwytho a chwarae ar y safle. Gall hyn i gyd gael ei wneud heb gofrestru, ac wrth gwrs, rhad ac am ddim.

Gemau Ar-lein:

Gemau Ar-lein:


Chwarae'r un