Cook - Gemau am ddim ar-lein

Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

I baratoi'r blasus rhithwir, yn gemau i'w lawrlwytho merched coginio. Gêm coginio amrywiaeth o ryseitiau ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer addurno y ddysgl gorffenedig.

Coginio - nid yw mor syml ag y mae'n ymddangos. Mewn gwirionedd nid yw coginio am ddim o'r enw celf. Wedi'r cyfan, unrhyw bryd a wneir gael presgripsiwn yn glir yn dal i gael yr un fath ag y gellir ei fwynhau yn y bwyty. Mae hynny oherwydd bod rhai cyfrinachau a fydd yn dod yn glir dim ond pan fo llawer o brofiad. Ni ddylech cuddio'r ffaith bod yna bobl y mae coginio - felly anodd. Maent yn meddu ar nodweddion cynhenid ​​disodli llawer o'r ellir ond eu cael drwy brofiad. Ond mae hyn yn anaml iawn yn wir am y rhan fwyaf o'r profiad - yr athro prif. Dyna pam mae llawer o fenywod yn dioddef o anallu i goginio, yn ceisio addysgu eu merched i goginio yn gynnar. Oherwydd hynny bydd yn y dyfodol yn wragedd tŷ yn llawer mwy o amser er mwyn cael y profiad ar goll a dod yn gogydd da iawn. Ond mae dynion yn tueddu i ddewis gyrfa cogydd. Maent yn awyddus i fod y cyntaf ym mhopeth, i yr un fath, casineb rheolaidd, felly i fod yn gogydd ar gyfer y teulu - nid yw'n addas ar eu cyfer raddfa. Ac mae'n rhaid i ni gyfaddef bod dynion coginio llawer o achosi ysgogiadau creadigol difrifol, gan eu gwneud yn llawer mwy tebygol o greu prydau newydd. Er bod mor f ddynion sy'n coginio yn unig i chi eich hun. Nid ydynt yn cael eu diddordeb mewn cylchgronau coginio neu gyrsiau proffesiynol. Bwysig iddynt y broses o ddod o hyd i'r atebion cywir. Ydy, yn aml mae'n arwain at tunnell o fwyd ddifetha, ond o ganlyniad i ddyn yn dod yn cogydd yn eithaf medrus. Mae ochr arall y mater - barn y cyhoedd. Ei fod yn gwneud mynd i'r plât y merched hynny yn hollol amhriodol ar gyfer y fath galwedigaeth. Yn yr un modd, mae llawer o ddynion yn dioddef o'r ffaith nad yw barn y cyhoedd yn rhoi eu potensial ger y plât.Mae'r byd gêm yn cael ei agor yn llawn yn y cyfamser i'r farn hon fwyaf cymdeithasol. Mae'r rhan fwyaf o gemau wedi'u hanelu'n benodol at fenywod amgylchedd. Lliwiau ac atebion graffig eraill cynllun yn aml yn gorfodi dynion i roi'r gorau i'r defnydd o'r math hwn o gêm. Yn ogystal â bod yn gemau coginio ar gyfer merched yn cael eu cynllunio fel arfer ar gyfer categori oedran isaf, sydd ychydig yn ffenomenon cyffredin pur o oed gwrthdaro rhwng y rhywiau. Ni fydd unrhyw fachgen yn dod ar yr oedran hwnnw yn y gêm gyda dyluniad pinc. Mae drueni, oherwydd gall y gêm yn helpu'r cogydd wrth ddatblygu sgiliau coginio yn y ddau ryw. Er bod y barnwr. Hawl ar y dudalen hon. Am ddim, nid oes unrhyw broblemau, dim cofrestru.

Gemau Ar-lein:

Gemau Ar-lein:


Chwarae'r un