Sylwi ar y Gwahaniaeth - Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Gweld y Gwahaniaeth gêm yn cynnig dau lun bron yn union yr un fath - ar ôl edrych arnynt, gallwch weld llawer o wahaniaeth. Gweld y gemau Gwahaniaeth ddatblygu sylw a chanolbwyntio.

Syml ar yr olwg gyntaf, nid y gêm yn unig yn cael eu swyn eu hunain, ond hefyd rhai o'r nodweddion sy'n eu gwneud yn llai yn rhy syml. Ond er mwyn deall hyn, mae'n angenrheidiol, wrth gwrs, o leiaf unwaith yn un ohonynt i chwarae. Er enghraifft, y gêm glasurol o Spot y Gwahaniaeth, cofeb i lawer ohonom yn dal ar gylchgronau plant. Yna, roedd yn ymddangos ei fod yn syml iawn. Ond ers hynny, mae'r cysyniad o'r gemau hyn wedi neidiodd i fyny, yn ei flaen. Maent wedi dod yn gynnyrch adloniant llawn-fledged, oherwydd heddiw Spot y gêm Gwahaniaeth yn boblogaidd ymysg cynulleidfa benodol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ddatblygwyr eu gwneud yn fwy lliwgar, cyffrous, dylunio diddorol a soffistigedig. Hyd yn oed gemau rhad ac am ddim Gweld y Gwahaniaeth nid yw mor syml ag yr oeddent ychydig flynyddoedd yn ôl. Maent bellach yn ddigon i ddod o hyd i un o'r lluniau, gwrthrych mawr nad yw ar y llall. Nawr mae angen i chi fod yn ofalus iawn i arsylwi ar yr holl craciau yn y waliau, plygiadau yn y llenni, y mynegiant yr wyneb o bypedau neu bobl eu portreadu yn y lluniau, y graddau y mae'r canghennau coed plygu a phethau bach nad ydynt yn drawiadol ar y dechrau, neu hyd yn oed 20 edrych. Dyna pam nawr gemau ar-lein Gweld y Gwahaniaeth, sydd â diddordeb nid yn unig mewn plant a phobl ifanc. Defnyddwyr sy'n oedolion hefyd yn chwarae ynddynt gyda phleser mawr, oriau gwariant a diwrnodau chwilio am y gwahaniaethau bach rhwng y ddau lun. Felly, maent yn hyfforddi a datblygu astudrwydd, cof am fanylion a meddwl gweledol, sydd heddiw mae llawer o bron yn ei fabandod. Er mwyn i gemau yn cael eu galw nid yn unig yn ddiddorol, ond hefyd yn ddefnyddiol. Yn aml iawn, Gweld y Gwahaniaeth, fel genre yn rhan o eraill, mwy o gemau amlbwrpas. Er enghraifft, gan y gall diddorol mini-gemau gael eu gweld yn y gemau chwarae rôl, neu antur. Yno, maent yn edrych yn eithaf naturiol ac yn gwneud y chwaraewr ei phasio y gêm gyfan yn fwy cyffrous ac anarferol. Maent yn berffaith cyd-fynd â'r genre o gemau gwrthrych cudd a gemau sgiliau, sydd i'w cael yma hefyd fel tasgau ychwanegol. Ond beth am y rhai sydd eisiau chwarae Smot y gêm Gwahaniaeth ar wahân, nad yw'n dymuno cymryd y llwyth a threigl anniddorol fwy ar gyfer y gemau? A oes unrhyw un o'r gemau hyn fel genre digon ohono? Bodoli. Er mwyn gwneud yn siŵr bod hyn yn wir, darllenwch yr adran gyfatebol ar ein gwefan. Yma Rydym yn cynnig dewis eang iawn o gemau i ddod o hyd i wahaniaethau - amrywiaeth o ddiddorol ac yn rhad ac am ddim!

Gemau Ar-lein:

Gemau Ar-lein:


Chwarae'r un