Pysgota a Hela - rhad ac am ddim Gemau ar-lein

Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Bydd pysgotwyr Cyflogedig a helwyr fod yn ddiddorol iawn i chwarae gemau, hela a physgota. Maent yn caniatáu i chi i blymio i mewn i'r hobi heb hyd yn oed adael eich cyfrifiadur.

Mewn bywyd modern, mae yna ychydig iawn o ddigwyddiadau nad ydynt wedi ffurfio eto sail ar gyfer y senario o gêm gyfrifiadur. Nid yw unrhyw berson sy'n byw yn ei fywyd oedd cael amser i ymarfer ymarferion gymaint o ystwythder, cryfder, amser adweithio, sgiliau echddygol manwl a sylw, gan gynnig i ni amrywiaeth o gemau o bob math. Er enghraifft, hela yw bellach yn anochel ar gyfer y dyn modern yn brysur. Mae pysgota allan o'r ffordd i fod yn gyfoethog mewn ffosfforws, mae bwyd wedi dod yn ddifyrrwch yn natur ger y dŵr. Nid llawer o breswylwyr o ddinasoedd wedi yn ei fywyd nid oedd yn cymryd reiffl, heb sôn am fynd i'r afael â. Ond mae'r un gemau poblogaidd ar hela a physgota thema. Ac mae'r amrywiaeth - o gynhyrchion syml i efelychiadau cymhleth, sydd wedi sefydlu eu hunain yn y dasg o dilys ddal y naws a dylunio camau gweithredu penodol i bob un o'r ddau ddosbarth. Mae'n ymddangos bod y hela gêm a physgota yn gwneud ddeniadol yw un o'i bynciau. Gemau rhan fwyaf o'r nodweddion genre trên amodol fel cywirdeb ac ystwythder. Mae'n rhesymegol. Hyd yn oed mewn helfa rithwir wedi i saethu. Ac mewn pysgota rhithwir - amser hooking pysgod. Erbyn pa mor gyflym ac anrhagweladwy yn symud targed, a sut y mae'n rhaid i lawer aros am gael y pysgod ar y bachyn, gallwch farnu realaeth y gêm. Nid yw adloniant Dynamic i roi y chwaraewr yn diflasu. Mae efelychydd sy'n awyddus i atgoffa'r chwaraewr y realiti, yn cyfrannu i ddeifio i mewn i awyrgylch y gêm. Lle mae lle i bopeth. Gan gynnwys diflastod. Mae hyd yn oed ymdrechion i gyfuno, er enghraifft, gêm am bysgota a strategaeth economaidd. Yma, mae'n rhaid i'r chwaraewr sy'n dymuno bysgod gael at eu defnydd, nid yn unig y penderfyniad y llysoedd uwch o gêm, ond hefyd arian. Dim ond nhw a thalu am drip i'r pysgota lleoliad dymunol rhithwir. Nid yw'n anodd dyfalu y bydd y datblygwyr rhaglennu cyn belled ag y bo modd cyn y gêm yn gyfle i ddal eu pysgodyn cyntaf. Felly, cyn dewis y gêm, meddyliwch am yr hyn rydych ei angen nawr. Ydych chi eisiau hawdd ac yn hwyl. Neu well gennych i blymio i mewn i'r byd rhithwir gyda llawer o anawsterau a chonfensiynau. Chi biau'r dewis!Po fwyaf fel bod y casgliad helaeth o gemau am hela a physgota yn o flaen eich llygaid ar y dudalen hon ar ein gwefan. A hyd yn oed yn y fan hyn yn gymhleth iawn ac yn realistig ohonynt y gallwch chi chwarae am ddim. Mae'r un peth yn wir ar gyfer gosod ar eich cyfrifiadur.

Gemau Ar-lein:

Gemau Ar-lein:


Chwarae'r un