Priodas gwisgo i fyny - Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Breuddwydio am eu priodas yn y dyfodol, gall merched yn chwarae yn y ffrog briodas i chwarae. Paratoi ffrog neu cacen chwarae briodas i ferched.

Mewn gemau cyfrifiadurol, mae tuedd cymharol hir-sefydlog. Mae'r fformat hapchwarae yn cael ei drosglwyddo, nid yn unig digwyddiadau llawn dychymyg ac yn wych, fel estroniaid tir gofod grabbing, a bywyd dynoliaeth ar ôl rhyfel niwclear. Stori eithaf poblogaidd yn ailadrodd o ddigwyddiadau y gêm aelwyd mwyaf cyffredin. Nid oes gwahaniaeth a wnaeth yn y fformat o efelychydd cymhleth neu y gêm fwyaf syml gyda thasgau cyntefig. Beth bynnag, mae'r gemau dod o hyd i gynulleidfa.Swydd fel gweinyddes mewn caffi, gwerthwr wrth y cownter, derbynnydd yn y cogydd, rheolwr gwesty a pherchennog y traeth preifat. Rhowch gynnig arni yn y cartref am lawer o gamers. Yn ogystal â pharatoi prydau bwyd yn y gegin neu coctel rhith mewn bar rhithwir. Mae yna hefyd haen ar wahân o gemau sy'n efelychu digwyddiadau gêm go iawn o fywyd cymdeithasol. Er enghraifft, ffrog briodas gemau. Mae'n ymddangos bod y ddefod ei ddiddordeb yn unig mewn gwirionedd. Ond nid yw hynny'n wir. Nid yn unig y merched ifanc, ond hefyd yn aeddfedu rhyw tecach yn mwynhau treulio amser mewn gemau o'r math hwn. Mae ganddynt ddiddordeb gwirioneddol yn y dewis o ffrogiau, esgidiau, llenni, steil gwallt, colur a gemwaith ar gyfer y briodferch beintio. Ac diddordeb mewn nifer anfeidraidd o opsiynau. Ni all Ar ôl yr holl gemau hyn ar y Rhwydwaith Ardal Eang ddod o hyd i ddwsinau, hyd yn oed cannoedd. Maent yn cael eu elwir hefyd gemau ar gyfer merched priodas. Er nad oes, priodas elfennau ond dillad gwyn, nid ydynt yn cael eu dilyn. Datblygwyr wrthi'n ceisio arallgyfeirio fformat hwn braidd yn gul. Er enghraifft, yn creu cyfres o gemau priodas gyda sêr. Neu gormod o bwyslais ar, manylion harddwch a disgleirdeb y gêm llun. Mae cyfres gyfan o briodasau i aelodau o isddiwylliannau ieuenctid amrywiol. Ni fydd i godi gwisg ar gyfer briodferch fod mor hawdd. Ond bydd y canlyniad yn llawer mwy diddorol i wylio'r person nad yw priodas yn destun addoli a'r rheswm dros ragfarn. Fel rheol, mae'r bobl hyn yn ddynion. Iddynt hwy, nid y gêm yn ymwneud â'r briodas yn unig anneniadol, ond dweud y gwir yn annealladwy. Fel bod eu cynulleidfa darged yn holl-benywaidd.Mae'n ar ei gyfer, rydym wedi creu adran ar ein gwefan neilltuo categori cwbl wahanol o gemau priodas. Yma gallwch ddod o hyd eu holl amrywiadau - fel y rhai mwyaf enwog a gwreiddiol, a hyd yn oed egsotig. Unrhyw un o'r gemau hyn, gallwch yn hawdd ei chadw ar eich cyfrifiadur. Neu chwarae ar y rhwydwaith. Mae'r ddau - yn hollol rhad ac am ddim.

Gemau Ar-lein:

Gemau Ar-lein:


Chwarae'r un