WWE reslo - Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Gemau Ar-lein rhad ac am ddim

Gall hyd yn oed Folks cyffredin yn dod yn diffoddwyr pwerus, os ydynt yn chwarae gemau reslo WWE. I chwarae reslo WWE, i gyflawni ymosodiadau grymus ac ysblennydd, nid arbed y gelyn.

Wrestling - sioe llawn hwyl a chyffrous. Hyd yn oed y syniad fod yr ymladd ffuglennol, yn atal y gynulleidfa frwdfrydig ddilyn yr uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau o'r brwydrau hyn. Mae'r reslo mwyaf y byd sefydliad yn cael ei enw WWE. Dyna pam mae llawer o gefnogwyr y genre yn chwilio amdano yn y peiriannau chwilio rhywbeth fel "chwarae gemau reslo WWE». Ac, fel rheol, yn cael eu. Wedi'r cyfan, y gemau mwyaf poblogaidd ac adnabyddus ar y pwnc hwn o reidrwydd yn eu teitl neu ddisgrifiad y mae'r talfyriad hwn. Dylai un nodi bod mewn rhai ffyrdd yn debyg iawn i gemau fideo reslo. Yn gyntaf oll, nid yr hyn sy'n digwydd ar y llwyfan yn realistig. Os mewn gwirionedd, o ystyried ei ddeddfau, yn gallu ymestyn gêm gyfrifiadur am ymladd, yna mae'n debyg eu bod wedi edrych lawer yr un fath ag reslo. Er enghraifft, gallwch ddychmygu y math o chwaraeon lle gallwch ymladd gyda deunyddiau wrth law? Er enghraifft, cadeiriau, darnau miniog o wydr, weiren bigog. Na? Ond yn reslo yn ffurf gwbl gyfreithiol y gad. Fodd bynnag, ac mewn bywyd go iawn i chwarae WWE reslo yn caniatáu yn unig reolau penodol, sy'n creu sioe ysblennydd llachar, ond peidio â chreu y cyfranogwyr cymhleth ac yn anghydnaws ag trawma bywyd. Er enghraifft, os yw wrestler guro wrthrych trwm, y camera yn syth ar ôl yr effaith yn dangos ei wrthwynebydd. Mae hyn yn rhoi ail blaid yn llafn arbennig rhoi eich hun yn torri ar y gic fan a'r lle i ddangos ar y corff camera un sleisio a gwaedu llun. Ac mae hyn yn unig yw yr enghraifft symlaf o sefyllfaoedd cymhleth a diddorol, gan gynnwys gemau. Gallwn ddweud bod y reslo yn cyd-fynd rhwng chwaraewyr ar fin cynnal datganiad a realiti. Wedi'r cyfan, y cylch bobl yn dyfod i fyw, nid ydynt yn anghyfarwydd â'r awydd i achosi gwrthwynebydd cas taro mewn grym llawn. Mae hyn, wrth gwrs, nid, yn cael ei gymeradwyo gan y trefnwyr yr ymladd. Ac mae'r troseddwr yn aros cosbau difrifol. Ond er mwyn yr adloniant bywiog, sy'n cael ei gyfuno gyda'r pyliau o ymddygiad ymosodol, y cefnogwyr y genre a reslo gwylio. Y rhai y mae'n well ganddynt fwy, a chwarae gemau WWE, wrth gwrs, a ddisgwylir ganddynt o'r un amrywiaeth. Ond mae hyn yn bosib dim ond mewn efelychiadau cymhleth, sy'n dangos yr holl waith mewnol o reslo proffesiynol. Mae reolaidd, marcio â'r llythyren gemau WWE yn cynnwys yn gyfan gwbl o ymladd gwych rhwng ymladdwyr dewr. Ond maent yn eich cefnogwyr. Dyna pam rydym yn eich gwahodd i chwarae'r gêm am reslo ar ein safle. Roedd llawer o opsiynau ar gyfer gemau, ac mae pob un ohonynt yn hollol rhad ac am ddim!

Gemau Ar-lein:

Gemau Ar-lein:


Chwarae'r un